Yemekhane Sistemi

Üniversiteler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar gibi pek çok alanda kullanılan yemekhane sistemi, yemek yiyen ya da yiyecek olan kişilerin takip edilmesini sağlar. Sistemin yazılım ve donanım ekipmanları bulunur. Bu ekipmanlar ile kaç kişinin yemek yediği, kaç giriş olduğu gibi kapasite açısından önemli verileri elde etmek de mümkün olur. Adaletli bir şekilde öğün dağıtımı yapmak için de son derece önemli bir sistem olan yemekhane takip sistemi, turnike sistemi ile çalışır. Çalışma prensibi çoğu yerde aynıdır.

Yemekhane Sisteminin Gereksinimleri

Turnikelerden geçmenin esas olduğu bir çalışma prensibi bulunur. Bununla beraber sistemin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için, çeşitli gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu gereksinimler, sistemin veri depolaması, depolanan verileri aktarması ve sistemin uzaktan kontrolü ile ilgilidir. Genel yazılım ve donanım ekipmanları ise şu şekildedir:

  • Geçişin Yapılabilmesi İçin Turnike Sistemi
  • Kart Okuyucu Sistem
  • Sistemin Hatasız Çalışmasını Sağlayan Sistem Yazılımı
  • Sistemin Kontrol Edilmesi İçin Ana Bilgisayar

Yukarıdaki gereksinimler, yemekhane sisteminin temel değerleridir. Bunlardan birinin dahi olmaması ya da çalışmaması, sistemin bozulmasına yol açacaktır.

Yemekhane Sisteminin Çalışma Prensibi

Sistemin çalışır hale gelmesinden sonra belirli aşamalar olur ve bu aşamaların harfiyen gerçekleştirilmesi gerekir. En önemli aşama, belirtilen gereksinimlerin uyum halinde bir araya getirilmesidir. Sonrasında devreye okuyucu sisteme okutulacak kart girer. Karta daha önce kişi para yüklemesi yapmalıdır. Bu otomatlar aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Ya da aylık olarak belirli bir limit belirlenerek, her ay bu limit karta tanımlanır.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra kişi kartını turnikedeki okuyucuya okutur. Turnike aktif olur ve kişi bu şekilde geçer. Kartta bir hata olmuşsa turnikede uyarı ibaresi çıkacak ve geçişe izin verilmeyecektir. Tüm bu süreçteki veriler de sistemin hafızasında depolanır. Ana bilgisayar ile de anlık kontroller sağlanabilir.

Yemekhane sistemi ile personel ya da öğrencilerin sorunsuz bir şekilde yemekhaneye geçişleri sağlanır. Bu şekilde haksızlıklar önlenir ve belirli bir sınıflandırma oluşur. Siz de üstün teknolojiden yararlanmak isterseniz, sizin için yemekhane sisteminin tüm bileşenlerini sağlayabiliriz. Aynı zamanda bizimle iletişime geçerek, sürece dair tüm bilgileri öğrenebilir, öneriler alabilirsiniz.